Jak prodávat?

1) Registrace

Každý chovatel, který má zájem prodávat holuby prostřednictvím této aukce musí být registrován. Přesný návod jak se zaregistrovat naleznete v nápovědě „Jak kupovat.“

2) Vytvoření aukce

Zaregistrovaný chovatel se zájmem nabídnout holuby v aukci kontaktuje správce aukčního systému, který mu zřídí jím požadovanou aukci. Aukce bude aktivována až po zaplacení správního poplatku na účet ČMSCHPH.

3) Vkládání a editace dražených holubů

Chovatel-prodávající si vkládá holuby a edituje aukci sám. Po přihlášení do aukčního systému se objeví menu „Prodávající“, ve kterém jsou nabídky „Editace holubů“ a „Editace textů.“ Editace je možná pouze u neaktivní aukce, která je v přípravě. Po aktivaci aukce již není možné uživatelem-prodávajícím do aukce zasahovat.

4) Přehled o dražených holubech

Chovatel-prodávající (stejně jako správce aukčního systému) má možnost sledovat aktuální stav nabídek v menu „Prodávající“ - „Aktuální stav nabídek“ a „Přehledy.“ V menu „Uživatel“ - „Moje aukce“ má každý uživatel-prodávající přehled všech svých založených aukcí.

5) Ukončení aukce a předání holubů novým majitelům

ČMSCHPH je pouze zprostředkovatelem aukce. Předání holubů novým majitelům, stejně jako zaplacení konečných částek je pouze v režii prodávající-kupující. Prodávající chovatel je povinen kontaktovat chovatele s nejvyšší nabídkou a dohodnout si podrobnosti předání. Chovatelé, kteří učinili nejvyšší nabídku obdrží automaticky email s informací, kde najít výpis o přihazování na vydraženého holuba.Chovatel-prodávající nesmí přihazovat na své holuby, při zjištění této skutečnosti bude aukce okamžitě ukončena, bez možnosti vrácení správního poplatku a chovatel bude vyřazen z celého systému aukce!